Distanshealing med intuitiv vägledning

Det här är en energi-session med intuitiv vägledning och distanshealing för att stärka dig själv, öppna upp för svar och hjälpa dig uppnå det du vill. Vi fokuserar på att transmutera blockeringar i energifältet (undermedvetna eller medvetna ”program” och laddade minnen) som begränsar ditt naturliga energiflöde. Intentionen är att öppna upp för ditt naturliga flöde av välmående och livsenergi.

Under sessionen scannar jag intuitivt av din kropp med din tillåtelse och stannar vid platser där energin inte flödar optimalt enligt din grundfrekvens. Eftersom vi ser kroppen är en reflektion av ditt undermedvetna så ger den en bra indikation på tankemönster, känslor och händelser som påverkar dig. Vi stannar här och skiftar blockeringen till ditt naturliga flöde igen och här får vi ofta vägledning på vilka tankemönster som behöver skiftas för att befästa det vi frigjort i healingen. Vanligtvis får vi även personliga affirmationer och eller andra kraftfulla verktyg till dig som kommer hjälpa dig att stärka de delar du behöver bäst.

Varje energi-session är totalt unik, ingen är den andra lik. Jag jobbar intuitivt med energihealing och vi bli vägledda att fokusera energin där det behövs som allra bäst, så vad som kommer just till dig vet vi inte innan. Sessionen går egentligen inte att beskriva med ord utan behöver upplevas.

Den vägledning du får är den känsla och de budskap och bilder som kom till mig under vår session. Kom ihåg att det är alltid du själv som vet vad som är rätt och sant för dig. Lyssna alltid in och lita på ditt hjärta.

Så här går sessionen till:

En distans-session med intuitiv vägledning och energihealing tar cirka 30-60 minuter för dig. Den stunden så sitter eller ligger du ner där du är och slappnar av.

Näst steg är att jag går över till att fortsätta ta emot intuitiv vägledning. Slutligen (efter ca 1,5 – 2 timmar totalt ) så sammanställer jag den vägledningen du fått. Därefter skickar jag det till dig via mail.

Du som bokar i april eller maj och betalat ord. pris kommer även att få vägledningen sammanställd och skickad i ett fint brev brev + att du får en personligt laddad styrkeamulett (se bild längst ner).

Efteråt kommer du kunna jobba vidare själv med de övningar/verktyg/tips du fått, för att förstärka det vi jobbat med.

Boka så här:

1 – Gå in och välj tid här: Lediga tider.
2 – Maila sedan den tid du vill ha till helene.telin@tankecoaching.se
3 – Skriv kortfattat om det är något speciellt du vill att vi fokuserar på i sessionen (någon fråga, funderingar, värk eller annat)? Om du inte har något speciellt så låter vi energin styra.
4 – Skriv även din adress som jag ska skicka styrkeamuletten och brevet med sammanställningen av sessionen till efteråt.

Pris: 800 kr/session. (Då ingår även en personligt laddad styrkeamulett + din vägledning sammanställd i ett fint brev som jag skickar till dig efter sessionen.)

(Foto: unsplash.com)

Allt i universum är i dess minsta beståndsdel energi som vibrerar på olika frekvenser. Man kan alltså säga att vi lever i ett hav av energi: vi andas energi, luktar energi, smakar energi, ser energi, berör energi och tänker energi. Vi ÄR energi – oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Energin processas inom och omkring oss precis hela tiden. Att medvetet ”skifta” eller transmutera energier från ett tillstånd av låg frekvens till ett tillstånd av mycket hög frekvens (kärlek) är ett sätt att beskriva alkemi. Vi arbetar tillsammans för att frigöra begränsande sanningar, känslor, övertygelser (medvetna eller omedvetna) för att öppna upp för välmående och ett positivt flöde av livsenergi för att släppa fram din inre styrka och frigöra din obegränsade potential.

(Exempel på styrkeamulett. Obs, färgen på stenen och remmen väljs intuitivt ut till dig.)