Healing med intuitiv vägledning

Det här är en energihealing-session med intuitiv vägledning för att stärka dig själv, öppna upp för svar och hjälpa dig uppnå det du vill. Vi fokuserar på att transmutera blockeringar i energifältet (undermedvetna eller medvetna ”program” och laddade minnen) som begränsar ditt naturliga energiflöde. Intentionen är att öppna upp för ditt naturliga flöde av välmående och livsenergi. Du väljer själv om du vill boka en session fysiskt på plats eller på distans.

Under sessionen scannar jag intuitivt av din kropp med din tillåtelse och stannar vid platser där energin inte flödar optimalt enligt din grundfrekvens. Eftersom vi ser kroppen är en reflektion av ditt undermedvetna så ger den en bra indikation på tankemönster, känslor och händelser som påverkar dig. Vi stannar här och skiftar blockeringen till ditt naturliga flöde igen och här får vi ofta vägledning på vilka tankemönster som behöver skiftas för att befästa det vi frigjort i healingen. Vanligtvis får vi även personliga affirmationer och eller andra kraftfulla verktyg till dig som kommer hjälpa dig att stärka de delar du behöver bäst.

Varje session är totalt unik, ingen är den andra lik. Jag jobbar intuitivt med energihealing och vi bli vägledda att fokusera energin där det behövs som allra bäst, så vad som kommer just till dig vet vi inte innan. Sessionen går egentligen inte att beskriva med ord utan behöver upplevas.

Efteråt kommer du kunna jobba vidare själv med de övningar/verktyg/tips du fått, för att förstärka det vi jobbat med. Den vägledning du får är den känsla och de budskap och bilder som kom till mig under vår session. Kom ihåg att det är alltid du själv som vet vad som är rätt och sant för dig. Lyssna alltid in och lita på ditt hjärta.

Extra gåva: Du som bokar i maj och juni (och betalat ord. pris) kommer även att få en personligt laddad styrkeamulett (se bild längst ner) som väljs ut intuitivt.

Boka så här

1 – Gå in och välj tid här: Lediga tider (eller föreslå önskad tid om någon av de lediga tiderna inte passar dig)
2 – Maila sedan den tid du vill ha till helene.telin@tankecoaching.se och välj om du vill boka distans-session eller session fysiskt på plats hos mig på Rudegården, Matfors.
3 – Skriv kortfattat om det är något speciellt du vill att vi fokuserar på i sessionen (någon fråga, funderingar, värk eller annat)? Om du inte har något speciellt så skriver du det och då låter vi energin styra.
(4 -Om du bokar distans-session så skriv även din adress dit jag ska skicka styrkeamuletten och ditt brev fin sammanställning av sessionen.)
Pris: 800 kr/session.

(Foto: unsplash.com)

Om du bokar distans-session

En distans-session tar cirka 30-60 minuter för dig. Den stunden så sitter eller ligger du ner där du är och slappnar av.

Näst steg är att jag går över till att fortsätta ta emot ytterligare intuitiv vägledning. Slutligen (efter ca 1,5 – 2 timmar totalt ) så sammanställer jag den vägledningen du fått. Därefter skickar jag det till dig via mail.

Om du bokar session på plast hos mig

En session på plats hos mig tar cirka 1-2 timmar. Du ligger ner och slappnar av (vissa moment kan vara stående). Själva healingen gör vi på många olika sätt. Ofta lägger jag på stenar och låter dem assistera på olika sätt under sessionen.

Allt i universum är i dess minsta beståndsdel energi som vibrerar på olika frekvenser. Man kan alltså säga att vi lever i ett hav av energi: vi andas energi, luktar energi, smakar energi, ser energi, berör energi och tänker energi. Vi ÄR energi – oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Energin processas inom och omkring oss precis hela tiden. Att medvetet ”skifta” eller transmutera energier från ett tillstånd av låg frekvens till ett tillstånd av mycket hög frekvens (kärlek) är ett sätt att beskriva alkemi. Vi arbetar tillsammans för att frigöra begränsande sanningar, känslor, övertygelser (medvetna eller omedvetna) för att öppna upp för välmående och ett positivt flöde av livsenergi för att släppa fram din inre styrka och frigöra din obegränsade potential.

(Exempel på styrkeamulett. Obs, färgen på stenen och remmen väljs intuitivt ut till dig.)