Universella lagar

8 universella lagar för mänskligheten

Här är en text som till stor del bygger på det Deepak Chopra skriver om i sin bok ”Livet sju andliga lagar” och till viss del Bob Proctor. En bok vi rekommenderar varmt.

Texten du kan läsa här – ”8 universella lagar för mänskligheten” – består av följande delar:

  1. Lagen om oändliga möjligheter
  2. Lagen om att ge och ta emot
  3. Lagen om orsak och verkan
  4. Lagen om minsta ansträngning
  5. Lagen om fokus och intention
  6. Lagen om oberoende
  7. Lagen om förlåtelse
  8. Lagen om livets syfte