Alkemi-energihealing

Vad är alkemi-energihealing?

Allt i universum är i dess minsta beståndsdel energi som vibrerar på olika frekvenser. Man kan alltså säga att vi lever i ett hav av energi: vi andas energi, luktar energi, smakar energi, ser energi, berör energi och tänker energi. Vi ÄR energi – oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Energin processas inom och omkring oss precis hela tiden. att medvetet ”skifta” eller transmutera energier från ett tillstånd av låg frekvens till ett tillstånd av mycket hög frekvens (kärlek) är ett sätt att beskriva alkemi. Vi arbetar tillsammans för att frigöra begränsande sanningar, känslor, övertygelser (medvetna eller omedvetna) för att öppna upp för välmående och ett positivt flöde av livsenergi för att släpp fram din inre styrka och frigöra din obegränsade potential.

Under sessionen scannar jag av din kropp med din tillåtelse och stannar vid platser där energin inte flödar optimalt enligt din grundfrekvens. Eftersom kroppen är en reflektion av ditt undermedvetna så ger den en bra indikation på tankemönster, känslor och händelser som påverkar dig. Vi stannar här och skiftar blockeringen till ditt naturliga flöde igen och här får vi ofta vägledning på vilka tankemönster som behöver skiftas för att befästa det vi frigjort i healingen. Vanligtvis får vi även personliga affirmationer till dig som kommer hjälpa dig att stärka de delar du behöver bäst.