Fråge-affirmationer

Fråge-affirmationer är en annorlunda och mycket kraftfull metod för att lättare manifestera det du önskar i livet. De följer samma princip som affirmationer – det vill säga det bygger på att ändra dina automatiska tankar, undermedvetna programmeringar till det positiva. Att använda frågor istället för påståenden kan för många vara ett kraftfullt sätt för att komma förbi motstånd och öppna upp för att lättare få attraktionslagen att fungera som du önskar.

Många gånger kanske vi ställer oss själva ”Varför händer det här mig?”, ”Varför går det så ofta emot mig?” eller liknande när något oönskat händer? Sinnet gör då allt för att hitta svaret på dessa frågor… Nu vänder vi det till det positiva genom att fråga oss själva varför allt det goda händer hela tiden och börjar öppna upp för ett positivt flöde i attraktionslagen. Lyssna här och låt fråge-affirmationerna sjunka in i ditt sinne och upplev hur frekvensen höjs, hur mycket bättre du börjar må och hur helt nya möjligheter och öppnar sig..

Här hittar du fler videos där jag berättar mer om frågeaffirmationer: