Mail-coaching

Jag hjälper vi dig för att du ska komma framåt i livet och uppnå det du vill. Personlig mail-coaching är ett flexibelt, lättanvänt och lättillgängligt alternativ eller komplement till fysiska sessioner.

Du får hjälp genom att du får vägledning och tips av mig, samt frågeställningar som du får reflektera kring. Dessutom får du verktyg eller övningar som du kommer kunna använda för att skapa de långsiktiga förändringar du vill ha i livet.

Alla jag möter vill må bra och leva sitt liv med en glädje, meningsfullhet och energi. Ändå är det många som känner att något fattas. Coachingen hjälper dig att öppna upp för stärka den naturliga känslan av välmående, kraft och glädje i livet.

(Foto: unsplash.com)

Få exempelvis hjälp med att:

-minska stress, sova bättre eller på något annat sätt påverka din hälsa för att må bättre.
-förändra envisa negativa tankar av exempelvis oro och frustration till positiva tankar som hjälper och stärker.
-hitta ditt “vill”/din passion i livet.
-börja agera mot vill och drömmar i livet.
-komma framåt i din andlig utveckling och ditt livssyfte

Du har säkert just din personliga anledning till att boka mail-coaching. Faktum är att även ett enkelt mail med rätt vägledning och bra verktyg eller övningar kan leda dig in på den väg i livet som just du behöver. Min intention är att stötta dig att frigöra din inneboende personliga kraft och vägleda dig dit du vill.

Vilka är fördelarna med personlig mail-coaching?

-Mail-coaching är bekvämt eftersom många upplever det ännu lättare att öppna sig och formulera sig skriftligt istället för muntligt.
-Vi har båda gott om tid att formulera oss.
-Du kommer få tydliga svar som du direkt kommer att kunna börja agera utifrån. Vi kan gå mer rakt på sak och kommunicerar inte på samma sätt om andra saker runtomkring, som det många gånger blir när vi ses för en session.
-Du kan spara mailet och på så vis kan du gå tillbaka till det för att få inspiration och påminnelse så ofta du vill.

Bra att känna till:

-Mailet du får är personligt och gäller för det område du valt (även om informationen kring tankens kraft många gånger är generell).
-Jag ger dig vägledning utifrån mina kunskaper och erfarenheter, som TankeCoach och intuitiv coach (ej terapeutisk hjälp eller psykologhjälp).
-Jag bifogar något eller några verktyg/tekniker som kommer hjälpa dig framåt inom de område som du vill ha hjälp med.
-Ibland bifogar jag även bilder eller länkar som hänvisar till sidor eller Youtubeklipp som kommer att kunna hjälpa dig ytterligare.

Gör så här för att boka

1 – Du skickar ett mail till helene.telin@tankecoaching.se
Skriv ”Mail-coaching” i ämnesraden. Beskriv situationen som du vill ha coaching inom.
2 – Du får bekräftelse-mail och betalar:
Inom kort får du en bekräftelse på att jag mottagit ditt mail. Jag ber dig då att betala via Swish. Pris: 800 kr. Notera ditt för- och efternamn när du Swishar. (Obs! Om du inte har Swish så meddela om du hellre vill betala till bankgiro.)
Om jag upplever att jag behöver ytterligare information från dig för att kunna ge ett bra coaching-svar, så skriver jag det i bekräftelse-mailet och ber dig återkomma med det.
3 – Du får det första coaching-svaret av mig:
När jag fått betalningen mailar jag dig inom kort ett coaching-svar. Min intention är att ge dig coaching-svaret så fort som möjligt (vanligtvis inom 48 timmar eller snabbare) . I svaret får du även med några övningar som du kan göra för att komma framåt i din utmaning.
4 – Du bekräftar att du tagit emot mailet:
Meddela mig att du tagit emot svaret. Givetvis återkommer jag med ytterligare klargörande ifall att det är något du undrar över.
5 – Du återkopplar efter ca 3 veckor:
Ca tre veckor senare får du återkomma till mig och beskriva hur det gått med övningarna. Då kan du, om du vill, även ställa nya frågor om det är något som du i det här skedet vill ha ytterligare coaching inom för att komma vidare.
6 – Du får det andra coaching-svaret av mig:
Om du bett att få ytterligare coaching så är min intention är att ge dig coaching-svaret så fort som möjligt (vanligtvis inom 48 timmar eller snabbare). I svaret får du eventuellt med några ytterligare övningar som du kan göra för att komma framåt i din utmaning.

Nu har du fått flera nya perspektiv och kraftfulla verktyg som kommer hjälpa dig framåt på din personliga utvecklingsresa!

//Helene

Helene Telin, TankeCoaching & 5D Coaching