Medicinhjulet

Välkommen att boka plats på Medicinhjulet! Ta ta ett stort kliv in i den inkashamanska traditionens uråldriga visdom och börja skapa din egen energimedicin. Under varje delkurs jobbar vi intuitivt och formar innehållet unikt och specifikt utifrån er som är med i gruppen.

Skifta energi, ta bort blockeringar och väck upp ännu mer av din fulla potential och ditt syfte. Under Medicinhjulet tar du emot healing, du lär dig ge healing och du lär dig rena dig från all typ av energi som inte är din egen. Det här blir en process av djup transformation och personlig andlig utveckling som du kan använda helt för dig egen del eller för att hjälpa andra. Under Medicinhjulet bygger du en mesa – din egen energimedicin-påse – med stenar och andra kraftföremål.

Medicinhjulet består av fyra delkurser – syd, väst, norr och öst, fördelade över ett år. Varje delkurs är tre dagar (som vid önskemål kan byggas på med fler dagar). Mellan varje delkurs ingår hemövningar till nästa tillfälle. Vi kommer även skapa en egen Facebook-grupp endast för er som går Medicinhjulet i den här gruppen. Där kommer alla gemensamt kunna stötta, inspirera och dela tankar under hela året.

Delkurs SYD – ormens energi

Under den första delkursen syd rensar du bort gamla präglingar som finns i din energikropp och släpper taget om ditt bagage, det förflutna som begränsar dig. Präglingarna visar sig både som beteendemönster och fysiskt i kroppen. Du lär dig också att ta bort tung energi, entiteter, ur energifältet.

Syd är ormens energi och här lär du dig om Moder Jord och de lager som finns i henne. Du får resa till tidigare liv och heala starka liv som fortfarande påverkar dig idag. Med ormens energi jobbar du med de lägre chakrana, magregionen. Du får lära dig kraftfull healing i magen, i de inre organen.

Delkurs VÄST – jaguarens energi

Under den andra delkursen väst jobbar vi med tankar och känslor. Vatten och flöde. Du får lära dig att dra ut främmande energier (entiteter) som finns inuti kroppen. Entiteterna sätter sig på organen och kan orsaka fysisk skada.

I väst jobbar vi också med förfäder. Förfädernas energi finns i våra kroppar och hindrar oss från att känna vilka vi verkligen är. I väst gör vi en kraftfull övning som frigör förfädernas energi från vår energikropp.

Jaguarens energi lär dig möta rädsla utan fruktan.

Delkurs NORR – kolibrins energi

Du har nu renat din fysiska kropp och din energikropp från energi som inte är din egen. Så under den här tredje delkursen norr börjar du ta emot nya gåvor – kolibrins energi. Du får lära dig att ta tillbaka själsbitar och andra gåvor från universum. Själsbitar är bitar från din själ som lämnat kroppen vid olika trauman. De går tillbaka till lager i den övre eller undre världen och behöver ofta hjälp att komma tillbaka. Du behöver själsbitarna i det här livet för att kunna göra din resa mot uppstigning.

I norr har vi bergens kraft och vindens element. Bergen har stor visdom och läkekraft. (Vid intresse bygger vi på med några extra dagar, där du tar in och lär dig mer om bergens energier).

Kolibrins energi guidar dig till att ha modet att skapa din egen lycka och att älska och acceptera dig själv och andra människor.

Delkurs ÖST – örnens energi

Under den fjärde och sista delkursen öst och örnens energi jobbar vi med solens kraft.

Du lära dig bland annat att bland annat att ”kapa corder” – det vill säga ta bort energiband som sitter mellan dig och andra människor. Alla människor sitter ihop med energitrådar. En del trådar – speciellt till släktingar och partners blir väldigt starka och kan påverka oss negativt. Vi lär oss kapa dem med kärlek.

Örnens energi hjälper dig se med hjärtat och att se på livet ur ett större perspektiv.

Kursledare och dina vägvisare under processen

Helene Telin: Energihealer/shaman, intuitiv multidimensionell vägledare, TankeCoach, F-EFT-coach, föreläsare, kursledare och coach inom personlig och djupare andlig utveckling, sociolog.

Helena Hassel: Energihealer/shaman, kursledare inom den inka shamanska traditionen, djup kunskap inom andlig utveckling, många kurser inom den inkashamanska traditionen – bla utbildad vid Qéro-indianernas tvååriga Serena School.

Extra kurs att väva in i Medicinhjulet: Nusta Karpay Nustas är feminina energier, Gudinneväsen. De nämns som den 10:e riten i Munay-Ki-boken. När man bygger en mesa i Medicinhjulet vill man ofta ha med den här energin. Vi brukar ha den som en fristående kurs på 2-3 dagar sommartid.

Pris & bokning

Kursstart: Den första delkursen Syd är 6-8 maj 2022.
Pris per delkurs: 4500 kr (för tre dagar) Fika, frukt, lunch och middag ingår.
Boka: Maila din anmälan till helene.telin@tankecoaching.se