Lär dig supereffektiva knackningsmetoder F-EFT, EFT & 5D Tapping

Boka plats på den här inspirerande och utvecklande kursdagen där vi fokuserar på hur du snabbt och lätt kan släppa taget om mentala, känslomässiga och fysiska problem. En dag för att öppna upp för helt nya möjligheter!

F-EFT, EFT och 5D Tapping är enkla och väldigt effektiva akupressur-tekniker som du enkelt utövar på dig själv för att “ladda ur” program/minnen/blockeringar som begränsar dig i livet. Metoderna innebär bland annat att du knackar på olika punkter på dig själv.

När du knackat och laddat ur det som begränsar dig så höjer du din frekvensen/vibration och behöver inte längre påverkas negativt av envisa tankar, tunga känslor eller fysiska bekymmer. Knackningsmetoderna öppnar upp för att du ska kunna bemästra tankens kraft och bli en ännu mer kraftfull och medveten skapare av ditt liv.

När du går hem från den här dagen har du fått ett riktigt superverktyg för att jobba vidare med din egen personliga utveckling. Metoden är alldeles för bra, enkel och effektiv för att inte känna till!

För vem? Det krävs inga förkunskaper. Passar både dig som redan har djupare kunskaper inom tankens kraft & healing – och dig som inte har några förkunskaper alls. Känner du att du vill vara med så är det för dig.
Kursledare: Håkan Berggren och Helene Telin, TankeCoaching och 5D Coaching
Mer info: Det finns många olika varianter och många olika användningsområden när det handlar om F-EFT. Metoden har visat sig vara mycket effektiv för att släppa taget om negativa känslor bland annat oro, depression, stress, irritation, posttraumatiskt stressyndrom, fobier av olika slag, släppa smärta, förbättra prestationer och snabbt uppnå känslomässig balans. Om du inte hört talats om F-EFT tidigare kan metoden upplevas lite märklig men den används mer och mer överallt i världen och är helt enkelt för bra för att inte känna till.

Se även andra kurser i Intuitiv 5D-Tapping under sidan Öppna event!