Personlig TankeCoaching

Personlig TankeCoaching/5D coaching

Boka ett värdefullt mentalt och känslomässigt stärkande möte (Personlig TankeCoaching/5D coaching) där allt fokus är på dig, ditt mående och din personliga utveckling.

Några exempel på inriktning för sessionen:

  • Släppa rädsla, oro, irritation, stress, osäkerhet
  • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, inre lugn, målfokus, tillit
  • Hitta tillbaka till dig själv, din glädje, livsenergi, inre lugn, ditt högre jag, ditt vill, ditt livssyfte eller en underbar vardag
  • Uppnå balans i vardagen, dina vill, drömmar och mål

Under en session blir du vägledd att hitta sätt att känna in vad du själsligt innerst inne vill. Du får också övningar och kraftfulla verktyg för att verkligen förstå och bemästra tankens kraft. Det gör att du kan börja skapa de förändringar som just du vill ha i ditt liv. Vi stämmer tillsammans av och använder de verktyg och metoder som passar just dig bäst.

TankeCoaching skiljer sig från klassisk coaching på många sätt. Bland annat genom att vi i stort sätt alltid väver in utbildning i tankens kraft i samband med samtalet. Det innebär att du får en tydlig förståelse för hur du kan skapa de förändringar du själv vill ha.

Det bygger också på att du jobbar med dig själv efter mötet, genom att använda något av verktygen och/eller ljudfilerna som du fått vid samtalet. Det gör att det bli snabb och tydlig förändring i positiv riktning.

Boka

Sessionerna tar vanligtvis ca 1-2 timmar och sker antingen på plats hos oss på Rudegården, alternativt via Messenger eller Skype. Vi stämmer av efter första träffen om vi ska ses igen. (Vanligtvis brukar det bli 1 – 3 möten).
Maila till helene.telin@tankecoaching.se eller hakan.berggren@tankecoaching.se