Fler och fler vaknar upp nu och får helt nya perspektiv och tankar om livet. Varför går jag till ett jobb jag inte skulle gå till om jag inte kände att jag måste? Varför har jag accepterat att världen är så här? Varför har jag inte märkt det här tidigare?

Orsaken är att vi är inne i en tid nu när alltfler få kontakt med sitt högre jag. Vi börjar höra oss själva på ett sätt som vi inte tidigare hört. Vår planet bombas av höga energier på ett sätt som vi inte upplevt på 13000 år. De här energierna gör att vi styrs mot vårt syfte på ett sätt vi inte känt tidigare.

Vår inre mätare, våra känslor börjar signalera allt tydligare att vi ska följa vårt livssyfte. När vi känner dåliga känslor kan man säga att vi paddlar motströms i livets flod och när vi mår bra då har vi vänt kanoten och glider med nedströms.

Att alltfler börjar känna att nåt är fel beror på energierna som trycker upp lågfrekventa känslor. Nu är tiden inne att börja lyssna inåt och agera annars kommer kroppen skrika allt högre, det är dax att vända kanoten ifall du paddlar motströms.

/// Håkan