5 D – Att leva från hjärtat

Allt fler människor vaknar upp till att minnas mer av den vi verkligen är. Att bli mer av vårt sanna jag är en del av det som kallas uppstigningen. Uppstigningen till 5D (5:e dimensionen) kan beskrivas som att energin vibrerar på en högre frekvens än 3D (3:e dimensionen) där vi varit i väldigt många år. Nu är planeten jorden och alla vi som bor där på väg in i en mycket positiv tidsperiod. Den stora skillnaden blir att vår upplevelse av rädsla och brist ersätts med kärlek och överflöd. Mänskligheten har varit styrd av illusionen rädsla och brist vilket vi nu är på väg att lämna.

När vi vaknar upp ur 3D-illusionen kan vi tillsammans höja frekvensen och göra livet på jorden så mycket bättre. Förändringen skapas genom att var och en ökar sitt medvetande. Det kan vi göra genom att meditera och lyssna inåt och vi kan välja och leva mycket mer med fokus på glädje och må bra. En stor del i förändringen är att vi kommer vara mycket mer i hjärtat och mycket mindre i hjärnan och logiken. Vi behöver prioritera upp vår känsla och vårt eget välmående. Glädje lycka och harmoni kommer inte från materiella saker utanför oss utan allt handlar om hur vi mår på insidan. Börja satsa energi på dig själv och din egna personliga utveckling. Livet ska vara kul och underbart varje dag.

Börja göra medvetna val hela tiden – varje dag – med fokus på kärlek, ljus, medkänsla, äkthet, positiva tankar och positiva handlingar. Vi ska leva från hjärtat – det vill säga att intuitivt följa vår inre glädje och vara i service till andra – det är den värld vi skapar tillsammans just nu.

När vi lever i 3D-medvetande låter vi våra automatiska program triggas igång och återskapa den värld vi just reagerat på. Så gamla sår och skuggor styr vad vi upplever och skapar. Ofta är de aktiverade av yttre omständigheter, alternativt av oro för framtiden eller ältade av dåtiden. Men det kan även vara mer positiva triggers. Men det är då yttre omständigheter som styr, så glädjen kommer ändå utifrån… Det är alltså en förutsättning att någon eller något i min tillvaro gör mig glad. Här håller vi ofta tummarna och hoppas på så kallad tur. Det handlar om dom och vi, ditt och mitt, rätt och fel. Konkurrens, kamp och ganska ofta låga kompakta energier. Här fastnar vi lätt i vänster hjärnhalva och låter logiken styra och räkna ut saker åt oss.

De stunder vi befinner oss i 4D-medvetande är vi betydligt mer medvetna. Det vill säga, vi kan i allt större utsträckning välja hur vi ska tolka situationer. Vi tänker på vad vi tänker och kan betrakta våra egna känslor och ta ansvar för de triggers vi har. Här har vi förmågan att stanna upp och aktivt välja att se på situationer ur olika perspektiv: ”Hmm, vad är egentligen värd min energi…?” Vi kan i större utsträckning förflytta oss från rädsla och dömande till kärlek och acceptans. Vi märker att vi själva kan påverka våra vibrationer i positiv riktning. Istället för att hoppas på turen blir vi mer av medvetna självskapare.

När vi är i 5D-medvetande lever vi med lätthet i höga vibrationer och vi låter hjärtat styra och har hjärnan som assistent. Vi ser den större bilden och agerar lätt och naturligt inifrån och ut, från hjärtat. Vi inser vår multidimensionalitet och kan uppleva andra nivåer av oss själva. Vi använder oss av betydligt mer än våra fem sinnen genom att vi också läser energier. Vi upplever att vi är en evig själ som just nu temporärt har en kropp. Istället för att hämta information från gamla program och begränsande valda sanningar så har vi direktkontakt med kärnan/det sanna högre jaget. Här behövs egentligen inte tillit för när vi är här så bara VET vi. Vi följer tryggt intuitionen och vilar i vetskapen att den leder dit den ska, när den ska. Ett flow med höga äkta känslor av frid och glädje som vibrerar helt utan medveten ansträngning. Vi följer passionen och kreativiteten och lever vårt syfte. Livet flödar lätt av passion, mening och det som i 3D kallas magi.

Uppvaknandet – vad innebär det?

3 områden att vakna upp till + ett tips som kan underlätta massor:

Mer om uppstigningen från 3D till 5D och mycket mer i våra föreläsningar och kurser, samt i webbutiken. Du hittar också mer här på hemsidan, bla i bloggen, samt på Youtubekanalen ”TankeCoaching & 5D Coaching”, på ”TankeCoaching_5D Coaching” på Instagram och på ”5D Coaching” på Facebook.