1. Lagen om oändliga möjligheter

Vem är jag? Allt i hela universum är vibrerande energi. Jag är vibrerande energi. Det som håller ihop energin som är mitt fysiska jag är mitt medvetande. Jag är mitt medvetande och mitt medvetande är ren energi. Medvetandet har tillgång till all kunskap eftersom mitt medvetande är ett hologram av ett högre medvetande. Ett hologram är när varje liten del av något större innehåller allt. Alla andra medvetanden är också hologram av samma högre medvetande. Vi är alla ihopkopplade på en högre nivå. Allt är ett.

Att komma åt vårt högre medvetande är att hitta sig själv. Att börja leva inifrån sig själv utan att vara beroende av yttre påverkan är ett liv med oändliga möjligheter. Det är alltid dina tankar som är din begränsning. Är du beroende av yttre saker som exempel vad andra ska tycka om dig eller vilken jobbtitel du har så ändras ditt jag efter yttre omständigheter. På det här sättet har du inte åtkomst till oändliga möjligheter utan du blir ett offer för omständigheter och andras tyckande.

För att du ska komma åt ditt högre jag behöver du höja din frekvens vilket är vägen till oändliga möjligheter. Du kan höja din frekvens genom att vara i naturen och se allt det underbara den erbjuder. Du kan utöva icke dömande till din omgivning vilket kan vara svårt när man är ovan. Meditation är förmodligen den bästa vägen till att höja frekvensen. Att dessutom vara ute i naturen och meditera är ännu mer frekvenshöjande. Det är bättre att meditera lite varje dag än att spara till en längre stund när man upplever sig ha tid. Alla har tid en liten stund varje dag. Det är uthållighet och repetition som skapar förändring.

Att vara i tystnad en längre tid är ett annat sätt. Att inte läsa eller på något annat sätt kommunicera utan bara vara i tystnad. Man kan börja med någon timme och sedan förlänga till någon dag och till och med en hel vecka. Vår inre dialog kommer till slut acceptera och bli allt tystare och till slut kommer man åt kärnan där oändliga möjligheter finns. Du kommer sakta frikoppla dig från egot och känna tillhörighet till alltet. Stillheten är det första steget i att manifestera det du önskar i livet. Ditt sinne behöver bromsas upp för att komma åt din obegränsade potential.

Tänk dig ditt sinne som en vältrafikerad väg. Dina tankar är bilar och det kommer bilar precis hela tiden utan en enda lucka. Från sidovägar står nya tankar och ideér som bilar och vill in på den hårt trafikerade vägen, men det går inte. Trafiken är för tät och ingen bil vill släppa in bilen med den nya idén. När du mediterar eller går in i tystnad kommer du minska på trafiken och därmed släppa in nya tankar och ideér. Nu börjar du medvetet välja tankar och därmed få kontakt med oändliga möjligheter. Du kan hela tiden välja precis vilken tanke du vill vilket visar att du har en obegränsad potential. Allt börjar i våra tankar så släpp in trafiken från dina sidovägar. Allting skapas två gånger, en gång i våra tankar och sedan som den verklighet vi upplever. Det du inte kan tänka kommer du inte få uppleva.

2. Lagen om att ge och ta emot

Hela universum handlar om ett samspel mellan att ge och ta emot. Att ge och ta emot är egentligen samma sak beroende på perspektiv. Om ingen ger finns inget att ta emot och då stannar flödet. När du ger ska du ge för att du vill ge och inte för att du måste. På det sättet kommer du också få men troligen från helt annat håll. Ge helt utan förväntan att du ska få något tillbaka och ge för att du vill ge. Var glad och tacksam över att du kan ge och gläds även med den som tar emot. Det enklaste sättet att få det du vill ha är att hjälpa andra att få det dom vill ha. Den principen fungerar på alla nivåer som grupper, företag, föreningar och enskilda. Om du vill vara omtyckt och ha beröm, visa att du tycker om andra och ge beröm. Vill du ha kramar ge kramar. Vill du ha pengar ge pengar. Det fungerar med allt. Orsaken till att det fungerar på det här sättet är att allt är energi. Lika energi attraherar lika och när vi sänder energi attraherar vi samma energi som vi sänder. Vissa säger att de inte har något att ge men vi har alltid något att ge. Vi kan ge av det vi har. Något som vi alla har är tid och det kan i flera fall vara ett av det finaste vi kan ge. Därför kan vi alla ge på något sätt.

När du får ska du tacksamt ta emot och säga tack. Om du säger att det där behöver du inte ge mig så stoppar du flödet eftersom ge och ta emot är samma sak. Håll flödet öppet genom att tacksamt ta emot. Ge med glädje och ta emot med tacksamhet.

Låt alla du möter känna ett ökat värde av att ha träffat dig. Det kan vara en blick, ett leende, en öppnad dörr eller bara en snäll kommentar. Tänk hur världen skulle bli om den här andan sprider sig. Du kan vara en bidragande orsak så börja nu och ge ett ökat värde till alla du möter.

3. Lagen om orsak och verkan

Den här lagen handlar om attityd. Attityd är blandningen av tanke, känsla och handling. Det vi sänder ut får vi tillbaka. Som man sår får man skörda. Varje handling har en verkan. Om vi vill känna lycka behöver vi så frön av lycka och därför kan man säga att den här lagen handlar mycket om våra val. Alla val fram till idag har lett oss dit vi är idag och gillar vi inte det vi ser behöver vi ändra våra val från och med nu. Vi gör enormt många val varje dag och de flesta av valen gör vi helt automatiskt utan att reflektera över att det är ett val. Om någon förolämpar dig så reagerar du, om något berömmer dig så reagerar du. Hur vi reagerar är ett val. Vi skulle kunna reagera på helt andra sätt om vi väljer att göra det. Vi är fulla av triggers som aktiveras när något händer och då reagerar vi helt automatiskt och oftast på ett dåligt sätt. Vi är lite som Pavlos hundar där man hade kopplat en trigger till klockringning och mat. När man ringde i klockan började tandvattnet på hundarna att rinna. Liknande triggers har vi människor massor av i våra kroppar. Många skyller på att vi gör saker pga en vana. En vana är när vi gör något omedvetet. När vi gör något medvetet så är det ett val. Att röka är för det mesta inte en vana utan ett val. Första steget till förändring är att inse att man har något man vill förändra.

När du är medveten om dina val börjar du medvetet styra livet. Ställ följande fråga till dig själv när du gör ett val: ”Vilka konsekvenser får det här valet för mig och min omgivning?” Du kommer omedelbart få svar från ditt hjärta. Hjärtat kan ge dig två signaler det ena är behag och det andra är obehag. Får du en känsla av behag är valet rätt. Får du en känsla av obehag är det ett dåligt val. Hjärtat ser och vet betydligt mer än din logik och det kommunicerar via känslor. Du känner vanligtvis svaret i hjärtområdet men en del kan känna känslan i magen också. Jag går på magkänsla är ett vanligt uttryck.

Av alla val du har vid ett speciellt tillfälle finns bara ett val som är det bästa valet. Bästa valet är när både du och din omgivning får ut maximal positiv effekt av valet. Eftersom allt i universum är energi så påverkar dina val allt omkring dig. Universum eller ditt högre jag kommunicerar med dig via hjärtat så att du ska välja rätt. Följer du ditt hjärta kan det inte bli fel. När du inte följer hjärtat kan man säga att du paddlar motströms i stället för medströms i livets flod. Ju mer medveten du är på dina val ju bättre liv kommer du få. Därför är det bra att börja tänka på vad du tänker.

4. Lagen om minsta ansträngning

Gräset försöker inte växa utan det bara växer. Fåglar försöker inte flyga utan de bara flyger. Jorden försöker inte snurra utan den bara snurrar. Spädbarn försöker inte vara lyckliga utan dom bara är lyckliga. Vi människor manifesterar hela tiden oavsett om vi försöker eller inte. Vi manifesterar hela tiden det som automatiskt snurrar i våra tankar för det följer lagen om minsta ansträngning. Men det är inte alltid vad vi vill ha i våra liv. Enligt Indiens urgamla Vediska visdom säger man att ju mindre man anstränger sig ju mer får man uträttat. När vi uträttar något stort utan stor ansträngning brukar det vanligtvis kallas för mirakel vilket egentligen bara är ett uttryck för lagen om minsta ansträngning.

När du lägger energi på att få makt över andra blockerar du energi. När du strävar efter pengar eller saker för ditt ego:s skull blockerar du energi. Du söker lycka men det är bara en illusion du söker. Lyckan kommer inte från yttre ting utan lyckan kommer inifrån. När du gör saker av kärlek följer du lagen. Gör man saker av kärlek går allt dessutom extremt lätt. Om vi släpper på vikten av vår egen betydelse så frigör vi stora mängder energi som vi istället kan använda till att manifestera det vi önskar i livet vilket innebär att vi känner lycka.

Det finns tre saker som hjälper dig att följa den här lagen och därmed skapa mer med mindre ansträngning:

  1. Acceptera nuläget. Nu:et är alltid precis som det ska. Alla dina val fram till just precis nu är orsaken till att allt är som det är precis nu, därför acceptera alltid nu:et. Acceptera även andra människor, situationer och omständigheter för dom är också precis som dom ska. Om du reagerar negativt på personer, situationer eller omständigheter så är det egentligen på dina känslor du reagerar och inte på det som händer utanför dig. Om du ändrar din insida kommer du inte reagera på samma sätt. Därför ska du acceptera allt som händer utanför dig. Så fort du bara reagerar handlar det alltid om dig och inte på det som händer.
  2. Ta ansvar. Med ansvar menas att allt som händer dig har du ett ansvar för. Du skapar ditt liv oavsett vad som händer dig. När du inser att du skapar allt som händer dig då inser du att du har full kontroll över dig och ditt liv. Du attraherar samma energi som du håller och du kan medvetet ändra din energi och frekvens med dina tankar. Stöter du på problem så kan du välja att lära av problemet istället för att bli negativt påverkad. Därför ska du ta ansvar för allt som händer dig.
  3. Försvarsfrihet. Det innebär att du inte behöver försvara dig och dina åsikter. Du behöver inte övertyga eller överbevisa andra om dina åsikter. Vi lägger vanligtvis ner massor med tid på att försvara våra åsikter och det är tid vi bara slösar bort. Om vi istället upphör med att försvara våra åsikter får vi tillgång till all den energin och kan använda den till skapandet av det vi önskar istället. Det finns ingen riktig sanning utan allt är bara enskildas åsikter. Acceptera därför olika åsikter och övertyga ingen om dina. Våga vara den du innerst inne vill vara och du blir en förebild för dina åsikter och värderingar istället för att övertyga andra.

Acceptera alltid nuläget, ta fullt ansvar för nuläget och försvara inget då kommer dina drömmar flyta samman med naturens önskningar. Då kan du släppa dina intentioner fria utan bindning och bara vänta på att dina önskningar ska förverkligas. Allt kommer att ske precis när det ska ske för så sker allt i universum.

5. Lagen om fokus och intention

Den här lagen bygger på kunskapen om att allt i hela universum är i dess minsta beståndsdel vibrerande energi. Med allt menar vi människor, saker, träd och natur m.m. Dina tankar är också vibrerande energi. På den materiella nivån är vi till största delen byggda av grundämnena kol, väte, syre och kväve. Det är inte grundämnena som skiljer oss åt. Vi människor och träden byter till exempel kolatomer med varandra dagligen. Det som skiljer ett träd från oss människor är frekvens och information som ligger på energinivån som är den minsta beståndsdelen av allt som finns.

I naturens ordning är vi människor en priviligerad art eftersom vi har ett nervsystem och en hjärna som kan tolka energin. Det vi upplever som tomt och innehållslöst i rummet där vi befinner oss är i själva verket fullt av energi. Det finns massor av energi på olika frekvenser i allt tomrum. Det finns massor av tv-kanaler, radiokanaler, mobiltelefonsamtal och till och med dina tankar är energi som finns i rummet. Om du skulle kunna se energi istället för materia så skulle du inte kunna se var saker börjar och slutar för allt är en enda dans av energi och vibrationer. Du kan tänka dig lite som myrornas krig på tv:n. Vår hjärna och nervsystem har förmågan att vara medveten om gränserna för energimassan som är du och din fysiska kropp. Vi upplever det här fältet subjektivt som tankar, känslor, minnen och övertygelser.

Samma fält upplever vi objektivt som vår fysiska kropp och genom kroppen upplever vi världen som egentligen bara är en total dans av energi och information. Vi människor är sannolikt den enda arten på jorden som medvetet kan ändra frekvens och information i vårt eget energifält. När vi gör det påverkar vi även energifältet som ligger utanför vår kropp och hela universum. Du kan tänka dig att du kastar en sten i ett kavlugnt vatten och då skapas ringar som sprider sig längre och längre. Du ändrar frekvens och information via dina tankar och du har oändliga möjligheter att ändra. Det är när du påverkar energifältet utanför dig som du manifesterar din verklighet. Lika frekvenser attraherar lika frekvenser. Du är som en radiomottagare, när du ställer in dig på en frekvens så är det bara den frekvensen du hör. Ställer du in radiomottagaren på P3 hör du bara P3 och inte P4.

Vi ändrar vår frekvens medvetet genom fokus och intention. Fokus genererar energi och intention förändrar. Det vi fokuserar på växer i våra liv och det vi inte fokuserar på tynar bort. Intention transformerar energi och information. Intention transformerar energin till det avsikten är menad. Allt i naturen följer den menade intentionen. En blommas intention är att växa och blomma och något annat gör den inte. Fåglarna flyttar till varmare länder när kylan kommer och flyttar tillbaka när värmen kommer för det är deras inprogrammerade intention. Laxen återvänder till sin födelseplats för det är deras inprogrammerade intention. Vi människor kan välja intention och medvetet hålla fokus och därför skapa vad vi vill.

Att se saker i olika perspektiv öppnar för nya tankar. Allt i universum är energi och information. När det finns information finns någon form av intelligens. Universum följer fasta lagar och inget händer okontrollerat av en slump. Universum innehåller flera universum och ett universum innehåller stjärnor och planeter. Stjärnor och planeter är en intelligens och medvetande på sin nivå. På planeten jorden finns vi människor som har intelligens och medvetande på vår nivå. Våra kroppar är byggda av celler som är levande organismer. Våra celler behöver inte våra kroppar för att leva. I våra kroppar med alla levande celler finns en helt annan levande värld där varje cell utför flera biljoner saker per sekund. I varje cell finns ytterligare en värld av atomer och allt i dess minsta beståndsdel är vibrerande energi. Vi påverkar alla nivåer med vårt fokus och intention men vi upplever logiskt bara den nivå som våra sinnen klarar av att uppleva.

Det viktigaste med en medveten intention är att den är för mänsklighetens bästa. Den ska bygga på kärlek och ljus för allt medvetande är kärlek och ljus. Det som inte är kärlek och ljus är mindre medvetande. Vi kan jämföra det med att det finns ström. Ström är varken bra eller dålig utan den är bara ström. Ju mer ström ju mer energi. Ju mer kärlek och ljus ju mer energi.

En intention där vi känner passion är den verkliga kraften bakom en önskan. Bara önskan är oftast en önskan med bindning till resultat. Man känner att man måste ha sin önskan och då motarbetar man lagen om oberoende. När det finns en intention till din önskan och då vet man känslomässigt att det man önskar kommer bli verklighet och beroendet blir till oberoende. Intention är för framtiden och fokus är i nuet. Så länge du har ditt fokus i nuet kommer du manifestera din intention som ligger i framtiden för allt skapas alltid i nuet. När du befinner dig i nuet så försvinner ca 95% av alla hinder och problem. De fem procent som blir kvar blir till utmaningar och lärdomar att utvecklas ifrån.

När du lär dig använda kraften i intention och fokus kommer du manifestera med lätthet. Du kan även genom hårt jobb och ansträngning komma framåt och uppnå saker men det kan kosta din hälsa. Sådana människor upplever ofta stress vilket kan leda till sjukdomar plus försämrat immunförsvar. Om du följer de här fem stegen kommer din intention skapa sin egen kraft:

Steg 1
Meditera och var i mellanrummet en stund varje dag. Då hamnar du i tillståndet av helt varande med tillgång till en oändlig kraft.
Steg 2
Du kan frigöra dina intentioner och önskningar i samband med att du går in i mellanrummet. Skriv ner dina önskningar på ett papper och läs dom innan du går in i meditationen. Ha intentionen att uppnå din önskan när du går in i meditationen. Nu har du sått din önskan i jorden för oändliga möjligheter. Nu kommer den slå ut i blom när tiden är inne. Läs din lista varje morgon och varje kväll. Läs listan varje gång innan du går in i meditationen. Upprepa det här varje dag i 90 dagar innan du byter önskan. Då är din önskan rejält planterad och vattnad och kan sköta sig själv.
Steg 3
Var i ett självrefererande tillstånd vilket innebär att du inte ser dig själv genom omvärldens ögon. Du är den du vill vara och göra. För att klara det här krävs mod och det kan underlätta om du inte berättar drömmarna för någon annan såvida du inte har någon som alltid supportar och stödjer dig. Andras åsikter är sällan något som du vill höra utan dom handlar mest om hinder och problem. Att träna självbild är en extremt bra metod för att bli mer självrefererande.
Steg 4
Släpp all förväntan till resultatet av din önskan och intention. Var i nuet och lev i tillit.
Steg 5
Lita på att universum ordnar alla detaljer. Var öppen och lita på att allt alltid blir som det ska.

6. Lagen om oberoende

Människor söker hela tiden trygghet och vill veta vad som finns där framme. Bara jag har det ena eller det andra så kan jag göra det jag vill. Framtiden är alltid oviss och det behöver vi träna på att inse. Hitta njutningen i att framtiden är oviss och att du hela tiden har alla möjligheter. Att vara beroende av något är fattigdomsmedvetenhet. Det bygger på rädsla och osäkerhet. Det är vanligt att vi fått den här känslan som barn och lever efter den även som vuxen. Att vara oberoende är rikedomsmedvetenhet. För det är i ovissheten allt skapas. Ingen vet något om framtiden men vi kan med vårt fokus och intention styra framtiden. Det blir inte alltid som den bild vi målat upp men det blir alltid ett resultat som matchar den frekvens vi har. Det kan innebära något mycket bättre än den bild vi målat upp i vårt inre.

Om vi är beroende låser vi vår mentala balans till saker utanför oss som exempel materiella ting som bilar, hus eller pengar. Om vi kan känna tillit i oberoende så har vi vår referenspunkt i oss själva och det är vårt inre som speglas i vårt yttre.

De som söker efter yttre trygghet söker efter en illusion för det finns ingen yttre trygghet. Det finns ingen som vet något om framtiden. Därför är det bättre att söka inre trygghet för det är den enda trygghet som finns och acceptera yttre otrygghet för framtiden blir alltid som den ska. Framtiden blir alltid som vi vill om vi följer alla universella lagar. När du är beroende till din önskan blir din kreativitet låst och du begränsar flödet.

Boka inte upp hela din kalender utan se till att hålla tider öppna för oförutsedda händelser det är då du släpper lös universums energi. När du verkligen förstår den här lagen vet du att du inte behöver påskynda lösningar utan dom kommer när dom ska. Om du försöker tvinga fram en lösning så motverkar du den här lagen och kommer få mer problem. Varenda problem du har i ditt liv innehåller fröet till en möjlighet för något bättre. Om du ser saker på det här sättet kommer det hända saker som många kallar för tur. Tur är inget annat än att vara beredd när möjligheterna kommer. Har du fokus på möjligheter så kommer du se dom annars inte.

7. Lagen om förlåtelse

Våra kroppar styrs av våra automatiska dagliga tankar som finns i vårt sinne. Vi behöver inte medvetet tänka på allt som våra kroppar ska utföra som exempel när vi lyfter våra ben i ett mönster som kallas promenad, det tar vårt undermedvetna hand om. Vi behöver inte tänka på hur ett sår ska läka utan vårt undermedvetna tar hand om det med. Vårt sinne både medvetet och omedvetet styr våra kroppar till 100 procent. Våra kroppar gör ingenting utan en elektrisk impuls från sinnet. Hat skam och skuld är de farligaste känslor vi kan ha i våra kroppar. Dessa känslor påverkar våra dagliga automatiska tankar som i sin tur påverkar våra kroppar genom elektriska impulser. Om vi går med hat eller skuldkänslor en längre tid är risken stor att kroppen bildar någon form av sjukdom. Våra celler trivs inte i en miljö där tankarna skapar dessa känslor. Våra tankar påverkar alla celler i vår kropp precis hela tiden.

Vi kan vara uppfostrade med skuldkänslor som barn. Vi kanske fick skämmas för uppföranden som vuxna inte gillade både i hemmet och på skolan. De här skuldkänslorna kan finnas kvar i vårt undermedvetna och påverka oss än idag. Du kan ha gjort saker i vuxen ålder som du ångrar och du därför undviker att tänka på. Livet kan ha gjort att vi känner hat för oss själva eller för andra och den känslan kan automatiskt triggas i oss utan vår kontroll. Hat skam och skuld är känslor som vi skapar i vårt sinne för något som hänt i historien. Det här känslorna ligger djupt i ditt undermedvetna och påverkar dina celler. Det här kan vara roten till många av de sjukdomar vi i västvärlden får. I andra kulturer där skam, skuld och hat inte finns på samma sätt som i väst är människorna betydligt friskare.

Allt förändras i universum och så även det vi hatar och känner skuld inför. Om du idag skulle prata men en person som du hatat i 20 år kanske du till och med skulle gilla den personen. Det som varit har varit och livet går bara framåt. Istället för att trycka ner och undvika känslan släpp fram den och be om förlåtelse. Be dig själv om förlåtelse be alla som påverkat dig illa på något sätt om förlåtelse. Använd lagen om orsak och verkan och se vad du kan lära och meditera på förlåtelsen. Du kan kontakta personer som du känner skuld inför och be om förlåtelse och du kommer känna som att du släpper en sten från dina axlar. Eftersom du skapar allt i ditt liv med dina tankar och fokus så är du den viktigaste personen att förlåta. Du kan be om förlåtelse i meditation.

Allt i universum rör sig, antingen är något under utveckling eller så under avveckling. Om du
städar bort dina dåliga känslor ur ditt sinne så går du från avveckling till utveckling. Dina celler kommer må bättre. Om kroppen kan framkalla en sjukdom kan den även åtgärda samma sjukdom. Kroppen har alltid tillgång till det motsatta så när cellerna börjar må bra kommer kroppen börja hela sig själv precis som när kroppen läker ett sår. Du kan städa ditt sinne genom att förlåta en sak i taget. Det kan skapa stora positiva förändringar i ditt liv.

8. Lagen om livets syfte

Enligt den här lagen har du ett syfte här på jorden. Livet i sig har ingen mening utan det är du som ger livet mening genom ditt syfte. Det finns något eller några saker du kan bättre än alla andra och då menas det på ditt sätt. Det finns ingen annan som kan göra det du är menad att göra lika bra som du kan på ditt sätt. När du gör detta någonting tappar du tid och rum för då är du inne i ditt flow. Det finns alltid behov för den här unika talangen du har. Om du känner in just nu vad som ger dig högsta glädje och lycka utan att någon annan upplever något negativt av just den saken så ska du göra det. Du ska göra det så långt och länge du kan. Sen känner du in på nytt vad som ger dig högsta glädje och lycka och så agerar du på det så långt du kan. Om du följer den här principen kommer du hitta din unika talang och utveckla den till ditt syfte här på jorden. Ditt syfte kommer också gynna mänskligheten för universum är skapad att vara så. Det här sättet att tänka borde vi lära våra barn redan i tidig ålder istället för att begränsa dom med våra begränsade sanningar.

Vi behöver inse att vi är andliga varelser med en kroppslig upplevelse och inte mänskliga varelser med en andlig upplevelse. Det finns så mycket mer än det våra fem sinnen kan tolka och ta in. Hjärtat tar in långt mycket mer av det okända utanför oss än våra fem sinnen och hjärtat kommunicerar det till oss via intuition och känslor. Om vi stannar upp och lyssnar inåt och lär oss tolka dessa signaler får vi tillgång till en mycket större värld än den värld våra fem sinnen ger oss.

Vi är bara ren kärlek när vi föds och sen blir vi programmerade i den miljö vi växer upp i och dessa program kommer låsa in oss i något vi inte är. Vi behöver känna in frågan, vem är jag och skala bort alla lager och program som vi fått under vår uppväxt. Under dessa program, övertygelser och triggers kan vi hitta vårt syfte.

När du gör det du brinner för plus att andra människor får vinning av det du gör då kommer du känna lycka. Alla människor vill känna lycka och tänk att få ge till andra av det du tycker är det bästa som finns. Ställ dig själv frågan, om pengar, kunskap eller rädsla inte vore ett hinder vad skulle du göra då? Om du skulle fortsätta med det du redan gör då lever du enligt ditt syfte om inte så har du inte hittat rätt ännu. Då ska du söka vidare, vad är din unika talang och hur du kan tjäna mänskligheten med den talangen. När du hittat svaret så lev efter det varje dag och du kommer uppleva mycket mer lycka i livet.

Slutligen. Här är en fråga du alltid kan ställa dig om du står inför ett val. Lyssna och följ vad hjärtat svarar, då gör du alltid rätt. ”Vad skulle en människa som älskar sig själv göra?”