Datum Zoom-träffar

Datum och tider för Zoom-träffarna

Januari: Sö 7/1, Ti 9/1, 16/1, 23/1, 30/1

Februari: Ti 6/2, 13/2, 20/2, 27/2

Mars: Sö 3/3. Ti, 12/3, 19/3, 26/3. Obs! Ingen träff v. 10!

April: Ti 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, må 29/4

Maj: Ti 7/5, 14/5, 21/5, 28/5

Juni: Ti 4/6, 11/6, avslutsträff 18/6

Tiderna för de två söndagsträffarna är 10:00-15:00 (med paus 12:00-13:00). Övriga träffar är mellan kl. 19:00-21:00.