Hur många är det som medvetet repeterar in beteenden och sanningar som gör oss hälsosamma och välmående. Skolan gör det inte för då hade vi generellt sett mått betydligt bättre.

Här kommer två youtubeklipp. Det första är en kortis med Bob Proctor vilket är min stora förebild inom personlig utveckling och den andra är 11 minuter om varför det blivit som det blivit. Båda handlar om repetition. Bob Proctor brukar säga att de flesta människor tänker inte och med tänker menar han att medvetet tänka för att skapa det liv man vill ha. De flesta tänker helt automatiskt utifrån de program vi fått fram till idag.

Hur vi medvetet blivit programmerad till något annat än hälsa och en välmående planet.

https://www.youtube.com/watch?v=-AeJvzvRWsw

/// Håkan