Energierna ökar i intensitet och öppnar upp för dig att ankra allt mer av DITT ljus och att aktivera allt mer av DIN obegränsade skaparkraft. Nya önskade högre tidslinjer öppnas. Du blir allt lättare, ljusare – allt högre i vibration.

Ditt inre jobb och din vilja att släppa taget om de gamla programmen har banat väg för ditt expanderade medvetande. Undermedvetna program med gamla återkommande begränsande mönster och känslor som du loopat genom livet neutraliseras i snabb takt.

Fortsätt tillåta ditt gudomliga ljus och fortsätt skapa den här fantastiska förändringen i ditt medvetande. Fortsätt aktivera ljus och villkorslös kärlek i dina kroppar. Du är så stark, så vis och så vacker i din gudomligt lysande ljus!

För dig som vill så finns nu den här meditationen på 7 minuter som hjälper dig förstärka kraften din ljuspelare: Guidad meditation: Förstärk ditt gudomliga ljus

Den meditationen ingår också i det nya Ljus-aktiveringspaketet.

Det innehåller meditationerna:

Förstärk ditt gudomliga ljus – 7 min Aktivera din ljuspelare

Förstärk ditt gudomliga ljus 11 min Aktivera de 33 soldiskarna längs med ryggraden

Förstärk ditt gudomliga ljus 22 min Aktivera din ljuspelare och de 33 soldiskarna längs med ryggraden

Ljuset och kraften mellan tankarna 18 min Kom i kontakt med ljuset och kraften i mellanrummet mellan dina tankar.

Fältet av ljus, kärlek och oändlig potential 44 min Innehåller samtliga delar som i övriga meditationer i det här paketet.