Det verkar faktiskt vara så. Idag är det mycket mer sant för mig än tidigare men det innebär inte att jag har lyckats till 100% med allt jag vill. Tankar är som en hal blöt tvål och kan slingra sig både hit och dit. Det är inte tankarna egentligen som skapar vårt liv utan det beror på vilken frekvens vi håller eftersom allt i hela universum är energi på olika frekvenser.

Vi vet vilken frekvens vi håller genom att lyssna till våra känslor. Våra känslor är alltså mätaren av frekvens och energi. När vi mår bra och känner goda inspirerande känslor håller vi hög frekvens och då är det motsvarande saker som skapas i vår verklighet. När vi känner dåliga känslor håller vi låg frekvens och då är det sånt vi skapar och möter i vår verklighet.

Orsaken till att man säger att tankar skapar framtid är att våra tankar påverkar våra känslor och våra känslor är mätaren på den frekvens vi håller. Vi kan välja tankar och skapa goda känslor vilket innebär att vi kan välja vilken frekvens vi håller och på det sättet styra vår verklighet.

Vi tänker i vanemässiga tankemönster som utvecklats under vår uppväxt och utifrån det skapar vi livet. Vissa har fått gynnsamma tankemönster medan andra har fått mindre gynnsamma tankemönster. Det som är bra är att tankemönster är precis som vilken annan vana som helst och vanor går att ändra. Ändrar du ett tankemönster så ändrar du ditt liv. Det kan vara så att vi fått laddade negativa minnen i vår uppväxt som påverkar oss idag. Det finns flera sätt att ladda ur sådana minnen och ett sätt vi ofta använder är FasterEFT vilket är en kombination av NLP och EFT.

Nu kommer jag ta dig djupare in i den osynliga världen och tar det emot så är det helt okej och är det intressant så är det också okej. Många blir triggad när man påstår att tankar skapar både hälsa och sjukdom. Jag har väl inte tänkt på sjukdom och ändå är jag sjuk kan en kommentar vara. Man behöver inte tänka på sjukdom för att bli sjuk utan det beror på att man håller en låg frekvens. Det kan vara att man vanemässigt dömer och hatar personer, händelser och saker. Sådana tankemönster är mycket hälsosamt att ändra.

Vi människor har kroppar som är uppbyggda av tusentals celler. Varje cell har uppgifter som dom vill utföra på bästa sätt för att jag ska må bra. Allt i universum har ett medvetande på sin nivå. Människan har ett medvetande på sin nivå och cellen har ett medvetande på sin nivå. Alla medvetanden sitter ihop vilket innebär att jag kan påverka mina celler med mina tankar. Om jag slappnar av och fokuserar på att min hand ska bli varm som kommer den bli varm. Om jag fokuserar på något som jag tycker är otäckt så ökar min puls. Kroppen svarar upp på mina tankar.

Man kan säga att cellerna jobbar i en fabrik som är min kropp och dom gör allt dom kan för att jag ska må bra. Om jag håller fabriken ren med hjälp av bra mat, motion och sköna härliga tankar så mår cellerna bra och kan göra allt dom ska. Men om jag skitar ner fabriken med dåliga känslor då får dom kämpa för att utföra sitt jobb. Om det håller i sig över tid kommer det ge sig uttryck på våra kroppar som exempelvis smärta eller sjukdomar. Våra tankemönster är enormt viktiga för vår hälsa. Att äta mediciner innebär många gånger att åtgärda ett symtom och inte en orsak. Finns tankemönstret som skapade problemet kvar så finns problemet kvar.

Vi åker vidare i den osynliga världen. Min verklighet finns egentligen bara i mitt huvud. Våra fem sinnen tar in olika frekvenser utifrån vad vi upplever utanför oss. Exempelvis ögat tar emot frekvensområdet som det är menat för och ögats funktion är att omvandla frekvensen som kommer in till en frekvens som kan åka vidare i hjärnan till det område där bilden skapas. Bilden i sig finns inte utan den skapas i våra huvuden. Djuren ser verkligheten på annat sätt än oss människor. Vissa djur ser i mörker vilket vi människor inte kan osv.

En hypnotisör kan påverka våra sanningar så bilden blir en helt annan än den vi vanligtvis ser. Man kan bli hypnotiserad att tro att en sko är en hund och därmed behandla skon som en hund. Ögat tar in samma frekvens som tidigare som omvandlas till en frekvens som åker vidare dit bilden skapas i hjärnan. Bilden i sin tur påverkas av våra sanningar och nu har hypnotisören ändrat vår sanning och vi ser en ny bild. Men egentligen finns ingen bild utan den skapas på insidan utifrån våra sanningar.

Om du fortfarande hänger med så börjar det bli riktigt spännande nu. Många tycker ordet hypnos är något konstigt som konstiga personer håller på med men så är det inte. Vi går många gånger varje dag i hypnos vilket innebär att våra inre bilder blir påverkade och därav vår verklighet av livet. Vi är som exempel väldigt ofta i hypnos när vi tittar på tv eftersom vi tillåter oss att bli avslappnade och följa det som händer. Det är orsaken till att företag satsar enorma summor pengar på tv reklam. Vi tar emot deras budskap under hypnos vilket påverkar vårt undermedvetna och därefter styr vårt liv. Vi kommer göra det reklamen vill precis på samma sätt som en hypnotisör får oss att se skon som en hund.

Eftersom allt i universum är energi på olika frekvenser och mina inre bilder skapas utifrån de sanningar jag håller så har vi alla olika inre bilder. Allting finns hela tiden och min upplevelse är den frekvens jag håller. En annan person kan ha ett helt annat liv och upplevelse pga att den personen håller en helt annan frekvens. Det vi i djupet tror på blir vårt liv. Det behöver inte vara det vi logiskt tror på utan det är det vi undermedvetet tror på. Rent medvetet vet du vad en sko är men du ser ändå en hund medan alla andra ser en sko. Men egentligen finns varken hunden eller skon utan allt är bara energi och frekvenser som blivit tolkat i en liten plats i våra huvuden.

Våra medvetanden sitter ihop på en högre nivå. Vilket innebär att vi har kollektiva sanningar som skapar gemensamma bilder i våra huvuden. Det är en orsak till att vi upplever saker på samma sätt. Vi kan bryta oss ur det kollektiva medvetandet och skapa en helt annan verklighet om vi vill. Om alla i ett område tycker livet är skit behöver jag inte falla in i den sanningen utan jag kan skapa en egen sanning och skapa ett liv som är bra istället.

Det finns mycket mer och större djup att berätta men jag nöjer mig här för den här gången. Andemeningen är att du skapar ditt liv helt själv med dina tankar och sanningar. En sanning är bara en tanke som du tänkt många gånger och den går att ändra. Om du på något sätt börjar träna mentalt och ändra tankemönster så ändrar du ditt liv. Jag kommer skriva mer om hur man gör för att höja frekvensen så håll koll. Vi har kurs den 27-28 april där vi kommer prata om hur man gör för att skapa ett liv där man längtar till måndag. Där ingår många tekniker som du kommer ha stor nytta av.

Over and out /// Håkan