Nu var det dags att dela kort med intuitivt budskap igen. Läs och känn in…

Från födelsen har vi programmerats med att ”andra vet bättre”. Det har bland annat lett till att vi bara tror på en liten bråkdel av den oändliga visdom som vi alla har inom oss.

Istället för att automatiskt vända dig till dem som du ser som ”experter” – ge först dig själv tid att lyssna på dina egna goda råd till dig själv.

Istället för grubbla, tänka och analysera – släpp kontrollen och upptäck att du faktiskt har svar inom dig som du tryggt kan lita på och våga följa.

Getens budskap till dig är att se på din nuvarande utmaning ur ett högre perspektiv. Ge dig själv 15 minuter om dagen i 21 dagar till att vila med händerna på hjärtat. Föreställ dig samtidigt att du kliver upp på berget och ser på situationen uppifrån. Vad ser du då? Sök inga svar, utan bara vila. Djupa värdefulla insikter visar sig när du stilla betraktar från ditt högre perspektiv.

När du gör det kommer dina naturliga känslor av frid, kärlek och omhändertagande att aktiveras mer och mer inom dig. Och din inbyggda medfödda visdom börjar flöda allt mer fritt i ditt hjärta.

Det här kommer av att avprogrammera en stor del av beroendet till lösningar från andra. Och det kommer öppna upp för att du kan börja se, känna och leva utifrån din djupare visdom, istället för att ego och rädslobaserad logik ska jaga lösningar.

Du kommer kunna finna stärkande öppnande svar som tidigare inte varit tillgängliga. Byt perspektiv och agera från din medfödda visdom.

///Helene