Det är mycket stor skillnad mellan att acceptera och att tolerera.

För att lättare skapa en positiv och kärleksfull tillvaro så underlättar det oerhört om vi kan landa in i att acceptera nuet. Acceptans släpper på motstånd och gör att universums energier kan flöda ännu mer fritt. Och det gör i sin tur att vi ännu lättare kan skapa den framtid som vi önskar. Acceptansen håller mycket hög frekvens och gör att vi bli allt mer kraftfulla. Acceptans vibrerar av kärlek. ❤

Men att acceptera kan ibland förväxlas med att tolerera, vilket är en helt annan frekvens som skapar hela andra resultat. När vi tolererar går vi vanligtvis emot oss själva och sänker också självkänslan. Vi fogar oss och går med på något fastän det egentligen känns fel. Vi gör det oftast för att inte behöva hamna i konfrontation eller riskera problem på annat sätt. När vi tolererar aktiverar vi en lägre och mer kompakt frekvens som vibrerar av rädsla.

Kontemplera gärna skillnaden mellan dessa två. Tolerans kan nämligen ha en tendens att förklä sig till acceptans.. Men resultatet skiljer sig totalt. När vi tolererar blir vi ofta försvagade och kontrollerade. Och genererar då mer situationer av försvagande och kontroll. När vi accepterar blir vi mer kraftfulla och fria. Och genererar då mer situationer av kraftfullhet och frihet ❤

///Helene