Ole har enormt mycket info angående ”false flags”. Nu har han blivit hårt attackerad, den stora informativa hemsidan har blivit totalt kraschad. Kan det vara så att den innehållit för mycket info som vi inte ska få veta?
Lyssna på intervjun, jag rekommenderar den starkt. Hade den legat på youtube är risken mycket stor att den plockats bort. Själva intervjun börjar efter ca 4-5 minuter.
https://vimeo.com/296623716?fbclid=IwAR1gKsVTvSvPGgsMBMAiEcVCMOYr6jaeoVUIiMqi7iDUNRx2YRYdGRNOKb4

/// Håkan