Mer eller mindre omedvetet så manifesterar vi de rädslor och begränsningar som vi fått i vår uppväxt. Så om du vill, så skulle du här och nu kunna bestämma dig för att du inte längre är dina ärvda programmeringar.

Du är inte föräldrars rädslor och begränsningar. Du är inte heller världens rädslor och begränsningar. Du är inte ens dina egna rädslor och begränsningar. Det här är bara falska begränsande tankar som har hängt sig kvar i ditt medvetande.

Ta tillbaka din skaparkraft och tänk istället:

Jag kan sudda ut rädslor och begränsningar, lika lätt som jag kan göra rent ett smutsigt fönster. När fönstret i mitt sinne är rengjort, så kan jag klart och tydligt se de negativa tankarna för vad de är. Och jag kan då välja att byta ut dem mot andra tankar som känns betydligt bättre. Så just i det här ögonblicket börjar förändringen där jag går från rädsla och begränsning till kärlek och oändliga möjligheter. Det är jag som styr och ställer i mitt sinne. Jag tar nu tillbaka min kraft! Jag är skaparen i mitt liv. För allas högsta bästa.

///Helene