Många som är intresserade av personlig utveckling och vill förändra sitt liv till det bättre upplever att det periodvis kan vara riktigt tufft att hålla koll på tankar och medvetet fokusera på det positiva. Känner du till attraktionslagen så vet du mycket väl vikten av att hålla en hög frekvens för att kunna manifestera det du önskar. Du vet också att kraften i övertygelser styr våra liv. Det vill säga det vi tror på avgör vad vi attraherar i livet.

Så vill du ha en varaktig positiv förändring i ditt liv så behöver du förändra det du automatiskt tänker, känner och tror på. Det vill säga du behöver omprogrammera ditt undermedvetna.

För att underlätta för sig själv att göra positiva omprogrammeringar av det undermedvetna (som är den del där våra känslor och valda sanningar skapas) så är det av stort värde att dagligen gå in i djup avslappning och lyssna på stärkande budskap. Ju djupare avslappnade vi är desto mer mottagligt blir den undermedvetna delen av sinnet. Den logiska delen av sinnet (den som ofta är kritikern som begränsar oss från att förändras till det bättre) vilar mer och mer ju mer avslappnad du är.

När du sätter dig eller lägger dig ner och slappnar av så kommer du in i lägre hjärnvågor. Du går från vaket tillstånd i Beta (13 – 33 Hz) till avslappning i Apha (8-13 Hz) och sedan till djup avslappning i Theta (4 – 7 Hz). Ju djupare avslappning desto mer mottaglig blir du för budskapen och affirmationerna som kommer till dig. Genom att lyssna regelbundet över tid på guidade meditationer, självhypnoser och affirmationer i avslappnat tillstånd, så kan du på ett mycket enkelt och skönt sätt kan omprogrammera ditt undermedvetna. Det vill säga det hjälper dig att bygga upp automatiska tankemönster som är i linje med den du innerst inne är, med det du vill känna och det du vill uppleva i livet.

På vår Youtubekanal TankeCoaching och 5D Coaching hittar du många olika guidade meditationer och självhypnoser som hjälper dig in i det gynnsamma tillståndet.

I 5D-shoppen finns hela onlineprogram som hjälper på djupet med att skapa de förändringar du vill ha i livet. Flera produkter innehåller film, ljudfiler med och dokumentation med övningar. Där finns också mycket stärkande och kraftfulla meditationspaket.

///Helene