Många vill veta mer om F-EFT (Faster EFT) och tankens kraft. Här är en kort förklaring och även tips på hur du kan använda det.

Våra dagliga tankar styr hur vi mår och vad vi skapar i våra liv. Vi tänker 70 000 – 80 000 tankar varje dag och av dem tänker vi vanemässigt ca 95 procent samma tankar varje dag. Så vill vi känna på ett nytt sätt eller uppleva nya saker, så är det våra dagliga automatiska tankar vi behöver byta ut. När vi medvetet börjar välja nya gynnsamma, stärkande vill-tankar så skapas verkliga förändringar. Det finns många olika sätt att träna upp och att omprogrammera sinnet. Bland annat genom meditation/mental avslappning, affirmationer, visualisering och genom många andra tekniker och verktyg.

När negativa tankar kommer kan vi hantera dem på olika sätt. Bland annat kan vi sitta med dem och tillåta dem att vara där. Att helt enkelt observera och stilla uppleva om/hur de förändras. När vi stannar upp kan vi många gånger förstå vad tanken och känslan egentligen vill säga oss, vilket kan vara väldigt utvecklande och påverka måendet i positiv riktning när vi sedan kan göra nya tolkningar och val. Ibland kan man använda sig av effektiva tanketekniker i vardagen för att helt enkelt stoppa “onödiga” slentrianmässiga negativa tankar (som gnäll, kritik och dömande). Det vill säga att byta fokus.

Ett enormt effektivt sätt att släppa problem och oönskade känslor är att använda sig av EFT eller Faster EFT (F-EFT). Genom F-EFT kan man säga att vi “laddar ur” den tunga oönskade känslan i minnet och därefter programmerar en positiv känsla istället. Det gör att vårt mående ofta förändras omedelbart i positiv riktning. Därefter har vi ny energi och kraft att göra val av tankar, känslor och handlingar som vi verkligen vill ha.

Vad är Faster EFT?

Faster EFT (F-EFT) är en metod som utvecklats av Robert G. Smith efter många års studier och arbete med tusentals människor. Han beskriver det som en samling av nya banbrytande tekniker och processer som integrerar de mest effektiva delarna i bland annat EFT, NLP, hypnos, andlig förståelse, vetenskap och mental träning & tankens kraft.

Han förklarar att F-EFT är en stärkande, välgörande och logisk metod som hjälper dig programmera om ditt sinne. F-EFT kan snabbt förändra hur du tolkar och känner angående ditt förflutna, skifta dina negativa, begränsande, hindrande eller försvagade känslor och återställa din fysiska, mentala och emotionella hälsa. Alla dina sk. problem – från fysiska, känslomässiga och mentala – till relationer och ekonomi, orsakas av undermedvetna program/minnen/övertygelser. Dina val, ditt beteende, din förmåga att kommunicera, din fysiska hälsa och så mycket mer, styrs av de övertygelser och vanor som hålls i den undermedvetna delen av ditt sinne.

För att förändra de resultat du upplever, behöver du ändra dessa övertygelser. Ändra undermedvetna program och du ändrar dina känslor och handlingar. Och när du ändrar dem så ändrar du ditt liv. F-EFT är utformad för att hjälpa dig att komma åt och ändra den ursprungliga orsaken till dina problem. Det gör att du kan arbeta med ditt undermedvetna för att snabbt och effektivt göra de förändringar du vill ha i ditt liv.

Så här kan du knacka F-EFT

Innan du börjar:
Innan du börjar knacknings-rundan – kolla av med dig själv ungefär hur stark du upplever att känslan är. Tänk att du har en skala mellan 0 – 10, där 0 är obefintligt och 10 är max.

Steg ett – sikta:

Lägg märke till hur du vet att du har problemet. Det vill säga du behöver inte veta exakt vad känslan är, bara känna att den är där. Kolla av med dig själv: Vad känner du? Var i din kropp känner du det? Vad ser eller hör du? Hur vet du att det är ett problem? Det här är att sikta.

Steg två- knacka:

Knacka några gånger på en punkt i taget:

  • mellan ögonbrynen
  • bredvid ögat
  • under ögat
  • strax under nyckelbenet

Fokusera samtidigt på känslan av dina fingrar mot din hud och säger ”släpp taget”. Du kan också lägga till ”Jag är helt trygg att släppa taget”.

Obs! Det spelar ingen roll vilken sida du knackar på. Du kan göra på en av sidorna eller på båda om du vill.

Steg tre – “lugn & trygg”:

Ta tag i handleden, ta ett djupt andetag. När du har andats ut så säg: “Lugn och trygg”.

Steg fyra – kontrollera:

Gå tillbaka till ditt problem och kolla av hur det ändrats. Känner du dig annorlunda? Är intensiteten i känslan annorlunda? Ser minnet ut eller låter annorlunda? Observera bara.

Steg fem – upprepa:

Upprepa steg två till fyra tills känslan eller minnet har ”laddats ur”. Stäm av på skalan 0 – 10 igen så du känner dig säker på att känslan är nere på noll. Uthållighet är nyckeln till framgång.

När du knackat känslan till noll – flippa minnet

F-EFT är inte helt klart förrän du flippat minnet. Det innebär att du ersätter minnet eller “laddar” känslan med en ny positiv känsla. Exempelvis att du eller den andra personen/personerna (om det är fler inblandade) gjorde på ett annat sätt som du hellre skulle önskat (dvs du ersätter minnet). Eller så kan du byta förhållningssätt/perspektiv på det som hände och ladda en positiv känsla istället för den negativa.

Ibland kan man bygga flippen på med ytterligare ett moment för att skapa extra kraft i det nya minnet: Kolla med dig själv var du ser det här nya minnet för ditt inre. Är det framför, till höger, till vänster, uppe eller nere. När du har den bilden tydlig så kollar du var någonstans i ditt inre, som du ser det gamla minnet. Ta sedan ett djupt andetag och skicka in det nya positiva minnet in i det gamla när du andas ut. Gör det en eller, två eller tre gånger. Känn i själv vad som passar bäst för dig.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om F-EFT så hör av dig så berättar jag mer! Kika gärna runt här på 5D Coaching-sidan så hittar du mer info om F-EFT. Om du vill kan du även boka en session, vara med på föreläsning eller kurs. Titta runt i menyerna så hittar du det du vill veta mer om.

I den här Youtube-videon kan du prova att knacka tillsammans med mig: YOUTUBE: ”SÅ KAN DU KNACKA F-EFT”

Du hittar också massor av info på Youtube. Här beskriver Robert Gene Smith hur det går till:

Med passion, mening och magi,
Helene